Lärande 🍀

Förra onsdagen och idag har vi haft syverkstad. Barnen har fått välja något de vill sy, som tex en kudde eller ett mjukdjur. Vi tränar finmotoriken genom att klippa, nåla, trä i tråden i nålen mm. En väldigt uppskattad aktivitet. 🧵🧶🧷✂️

Skapande och estetiska uttrycksformer Lgr 11

  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Viktig information🍀

Hej!

Vi vill informera er föräldrar om att Karin och Lotta tyvärr är sjukskrivna för tillfället. Därför har Åsa tillfälligt flyttat ner till mellanfritids. På storfritids jobbar just nu Camilla, Mahbube, Bob och Souror. Vissa dagar har vi även Emelie hos oss, som är resurs och har hemkunskap på skolan vissa dagar i veckan.

Med vänliga hälsningar Camilla, Mahbube, Souror och Bob. 🍀

Vecka 35

Den här veckan har vi fortsatt med att forma den nya gruppen. Åsa & Camilla har börjat intervjua barnen om hur de trivs på fritids, har några kompisar, vad som är mindre bra, vad vill de lära sig på fritids i höst. Spännande att få höra barnens tankar och idéer. Vi kommer att fortsätta med det i nästa vecka.

Ett gäng fick turen att gå till Steningebadet och paddla kanot med Naturfritids. Förutom att vi hade tur med vädret så är det riktigt kul att få se hur snabbt barnen lär sig. Några paddlade själva utan vuxen och visade snabbt på otroligt bra ledaregenskaper. Verkligen jätteimponerad över deras samarbete också.

Det andra gänget gick till sporthallen och det är ju alltid lika uppskattat.

Igår gick vi till Gläntan. Där leker barnen så fint. En del plockar blåbär medan andra leker härliga och klättriga fanatsilekar. Här ser vi även nya kompiskonstellationer bildas.

Nedan kan du läsa utdrag från det centrala innehållet i fritidshemmets läroplan.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Denna vecka och nästa vecka

Hej,

snart är första fritidsveckan slut. Vi har haft mycket utevistelse och en första träff för att sätta våra trivselregler. 🍀 De har många bra förslag och idéer. 🤗

Nästa veckas planering är uppdaterad och ligger i menyn under veckoplanering. Titta gärna på den så du t.ex. kan skriva i kommentarsfältet i Tempus om barnet ska gå hem själv från Gläntan.