Lärande 🍀

Förra onsdagen och idag har vi haft syverkstad. Barnen har fått välja något de vill sy, som tex en kudde eller ett mjukdjur. Vi tränar finmotoriken genom att klippa, nåla, trä i tråden i nålen mm. En väldigt uppskattad aktivitet. 🧵🧶🧷✂️

Skapande och estetiska uttrycksformer Lgr 11

  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Viktig information🍀

Hej!

Vi vill informera er föräldrar om att Karin och Lotta tyvärr är sjukskrivna för tillfället. Därför har Åsa tillfälligt flyttat ner till mellanfritids. På storfritids jobbar just nu Camilla, Mahbube, Bob och Souror. Vissa dagar har vi även Emelie hos oss, som är resurs och har hemkunskap på skolan vissa dagar i veckan.

Med vänliga hälsningar Camilla, Mahbube, Souror och Bob. 🍀