Onsdag med Naturfritids☀️

Vilken fantastisk dag, sol och massor med spännande aktiviteter. Vi gick från fritids till Myrdalen, där tittade vi på alla stora myrstackar och Martin från Naturfritids visade oss en jättestor sten. På vägen smakade vi på nypon, slånbär, rönnbär och torkade äpplen och barnen fick lära sig namnen på många olika svampar. Kantarell, Karl Johan, fingersvamp och några till. Sedan gick vi vidare till Björnkälla där vi grillade korv, kokade tallbarrste och nyponsoppa. Barnen tyckte det var gott. Vi gick ganska lång och det var inget gnäll, bara nyfikna och glada barn. Så härligt, ni har underbara barn. ❤️

Lgr 11

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

/ Camilla, Mahbube, Souror och Alex ❤️

Höstlov

Hej 🍀

Idag började höstlovet och vi startade projektet ”bygga vårt egna framtida rum/hus. ( I future starts with me) Barnen hade med sig egna kartonger och och i bildrummet fanns lim, tapeter, glasspinnar, knappar, färg och massa annat skoj som de fick skapa fritt med. Eleverna tyckte det var superkul.

Lgr 11
Läroplanen anger att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om skapande genom olika estetiska uttrycksformer.
Eleverna ska också få möta olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. I undervisningen kan eleverna få möta en bredd av material, hårda som mjuka, återanvända såväl som nyproducerade, samt olika redskap och tekniker för att kunna bearbeta och sammanfoga dessa material. Att tillsammans titta på och under­ söka olika material, redskap och tekniker kan leda till att elevernas skapande utvecklas och därmed även förmågan att uttrycka sig.

/ Camilla, Mahbube, Souror och Nawid🍁

FN- dagen

Idag efter skolans slut gick vi ut en stund, åt mellis och hade FN aktivitet. Vi berättade för barnen vad FN är och vad dom gör för något. Barnen har gjort fina teckningar 😍☺️

Tisdag 15 oktober

På tisdag nästa vecka åker hela storfritids till ishallen och åker skridskor. ⛸

Vi kommer att åka med bussen som går 13:35 och tillbaka 15:35, den är på Steningehöjden 15:55.

Ta med skridskor, hjälm, överdragsbyxor och handskar. Se över redan i helgen att allt passar. 😉 Viktigt att barnen har rejäla vinterhandskar på händerna när de ska åka skridskor. Vi tar med vatten till mellanmålet men om du vill ta med något annat att dricka t.ex. te eller varm choklad så är det ok.

Att åka till ishallen kommer upp som önskemål på varje fritidsråd. Nedan kan du läsa vad läroplanen säger.

Aktiviteter och föreningsliv i närsamhället

Läroplanen anger att eleverna ska möta närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation. På så sätt kan fritidshemmet stödja eleverna att kunna forma sig en egen meningsfull fritid. Hur hittar man till exempel till det lokala biblioteket? Var i närmiljön går det att idrotta? Vilka aktiviteter kan man ägna sig åt genom det lokala föreningslivet? Här kan fritidshemmet ha ett viktigt upp­ drag att hjälpa eleverna att se vilka möjligheter som finns i närmiljön. Dessa kunskaper ökar elevernas möjlighet att själva söka sig fram till egna upplevelser och därigenom bli mer allmänbildade och engagerade samhällsmedborgare.

Orientera sig i närmiljön och säkerhet i trafiken

Läroplanen anger att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om att orientera sig i närmiljön. Eleverna behöver få möjlighet att känna till och hitta var olika saker finns i närområdet, till exempel kommunikationer, naturområden och offentlig och kommer­ siell service. Genom detta innehåll kan eleverna utveckla sin lokalkännedom.
Eleverna ska även möta ett innehåll som handlar om hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. För att kunna röra sig i närområdet behöver de ha kunskap om hur man beter sig i trafiken, till exempel hur man på ett trafiksäkert sätt går på och av en buss, korsar en väg eller när man använder reflexer. Trafiken är också ett sammanhang där det blir tydligt att det är viktigt med regler. Trafikundervisningen kan på så sätt fung­ era som ett elevnära exempel på att gemensamma behov – i det här fallet säkerhet i trafiken – ibland måste gå före individens behov eller önskemål, som exempelvis att ta sig fram så snabbt som möjligt. För att eleverna ska kunna bete sig på ett säkert sätt i olika trafikmiljöer är det är viktigt att utgå från deras erfarenheter och kunskaper så att de med stigande ålder och mognad kan ta ett större ansvar.

Hälsningar Åsa, Camilla, Mahbube & Bob 🍀

Hallå 🍀

På ena studiedagen var de äldre barnen iväg på Sport- och skojdagen vid Midgårdsvallen. Där fick vi prova en hinderbana, friidrott och paddla kanot inne på Midgårdsbadet.

Vi har haft fritidsråd och barnen har fått utvärdera augusti och september månad. Vi frågar om trivsel och trygghet. De får berätta vad de lärt sig på fritids och vad de tyckt har varit roligt. Sen får de önska vad de vill lära sig mera av. Det är under de punkterna vi sedan har aktiviteter på fredagarna. Vi försöker även få barnen att tänk på om de kan ha någon nytta av det de lär sig på fritids i sitt skolarbete. Det som framkom var bl.a. att de hade ritat av en känd konstnär på fritids och kunde då ha användning av det när de gjorde liknande arbete i skolan, när de syr på fritids får de ”förkunskaper” när det är dags för syslöjd. De använder matte när de leker med skollådan.

Igår fick barnen välja att göra ett piccollage eller en bok i book creator, av sina höstbilder från förra veckans skogenbesök. De var så flitiga och duktiga.

Nästa vecka kommer Mahbube tillbaka efter nästan tre veckors semester. Det ser vi fram emot. 🤗

Trevlig torsdag!

Åsa, Camilla & Bob 🍀

PS, nu kan du läsa nästa veckas planering, under fliken veckoplanering. 🤩