Tisdag 15 oktober

På tisdag nästa vecka åker hela storfritids till ishallen och åker skridskor. ⛸

Vi kommer att åka med bussen som går 13:35 och tillbaka 15:35, den är på Steningehöjden 15:55.

Ta med skridskor, hjälm, överdragsbyxor och handskar. Se över redan i helgen att allt passar. 😉 Viktigt att barnen har rejäla vinterhandskar på händerna när de ska åka skridskor. Vi tar med vatten till mellanmålet men om du vill ta med något annat att dricka t.ex. te eller varm choklad så är det ok.

Att åka till ishallen kommer upp som önskemål på varje fritidsråd. Nedan kan du läsa vad läroplanen säger.

Aktiviteter och föreningsliv i närsamhället

Läroplanen anger att eleverna ska möta närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation. På så sätt kan fritidshemmet stödja eleverna att kunna forma sig en egen meningsfull fritid. Hur hittar man till exempel till det lokala biblioteket? Var i närmiljön går det att idrotta? Vilka aktiviteter kan man ägna sig åt genom det lokala föreningslivet? Här kan fritidshemmet ha ett viktigt upp­ drag att hjälpa eleverna att se vilka möjligheter som finns i närmiljön. Dessa kunskaper ökar elevernas möjlighet att själva söka sig fram till egna upplevelser och därigenom bli mer allmänbildade och engagerade samhällsmedborgare.

Orientera sig i närmiljön och säkerhet i trafiken

Läroplanen anger att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om att orientera sig i närmiljön. Eleverna behöver få möjlighet att känna till och hitta var olika saker finns i närområdet, till exempel kommunikationer, naturområden och offentlig och kommer­ siell service. Genom detta innehåll kan eleverna utveckla sin lokalkännedom.
Eleverna ska även möta ett innehåll som handlar om hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. För att kunna röra sig i närområdet behöver de ha kunskap om hur man beter sig i trafiken, till exempel hur man på ett trafiksäkert sätt går på och av en buss, korsar en väg eller när man använder reflexer. Trafiken är också ett sammanhang där det blir tydligt att det är viktigt med regler. Trafikundervisningen kan på så sätt fung­ era som ett elevnära exempel på att gemensamma behov – i det här fallet säkerhet i trafiken – ibland måste gå före individens behov eller önskemål, som exempelvis att ta sig fram så snabbt som möjligt. För att eleverna ska kunna bete sig på ett säkert sätt i olika trafikmiljöer är det är viktigt att utgå från deras erfarenheter och kunskaper så att de med stigande ålder och mognad kan ta ett större ansvar.

Hälsningar Åsa, Camilla, Mahbube & Bob 🍀

2 svar på ”Tisdag 15 oktober

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *