Tisdag 15 oktober

På tisdag nästa vecka åker hela storfritids till ishallen och åker skridskor. ⛸

Vi kommer att åka med bussen som går 13:35 och tillbaka 15:35, den är på Steningehöjden 15:55.

Ta med skridskor, hjälm, överdragsbyxor och handskar. Se över redan i helgen att allt passar. 😉 Viktigt att barnen har rejäla vinterhandskar på händerna när de ska åka skridskor. Vi tar med vatten till mellanmålet men om du vill ta med något annat att dricka t.ex. te eller varm choklad så är det ok.

Att åka till ishallen kommer upp som önskemål på varje fritidsråd. Nedan kan du läsa vad läroplanen säger.

Aktiviteter och föreningsliv i närsamhället

Läroplanen anger att eleverna ska möta närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation. På så sätt kan fritidshemmet stödja eleverna att kunna forma sig en egen meningsfull fritid. Hur hittar man till exempel till det lokala biblioteket? Var i närmiljön går det att idrotta? Vilka aktiviteter kan man ägna sig åt genom det lokala föreningslivet? Här kan fritidshemmet ha ett viktigt upp­ drag att hjälpa eleverna att se vilka möjligheter som finns i närmiljön. Dessa kunskaper ökar elevernas möjlighet att själva söka sig fram till egna upplevelser och därigenom bli mer allmänbildade och engagerade samhällsmedborgare.

Orientera sig i närmiljön och säkerhet i trafiken

Läroplanen anger att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om att orientera sig i närmiljön. Eleverna behöver få möjlighet att känna till och hitta var olika saker finns i närområdet, till exempel kommunikationer, naturområden och offentlig och kommer­ siell service. Genom detta innehåll kan eleverna utveckla sin lokalkännedom.
Eleverna ska även möta ett innehåll som handlar om hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. För att kunna röra sig i närområdet behöver de ha kunskap om hur man beter sig i trafiken, till exempel hur man på ett trafiksäkert sätt går på och av en buss, korsar en väg eller när man använder reflexer. Trafiken är också ett sammanhang där det blir tydligt att det är viktigt med regler. Trafikundervisningen kan på så sätt fung­ era som ett elevnära exempel på att gemensamma behov – i det här fallet säkerhet i trafiken – ibland måste gå före individens behov eller önskemål, som exempelvis att ta sig fram så snabbt som möjligt. För att eleverna ska kunna bete sig på ett säkert sätt i olika trafikmiljöer är det är viktigt att utgå från deras erfarenheter och kunskaper så att de med stigande ålder och mognad kan ta ett större ansvar.

Hälsningar Åsa, Camilla, Mahbube & Bob 🍀

Hallå 🍀

På ena studiedagen var de äldre barnen iväg på Sport- och skojdagen vid Midgårdsvallen. Där fick vi prova en hinderbana, friidrott och paddla kanot inne på Midgårdsbadet.

Vi har haft fritidsråd och barnen har fått utvärdera augusti och september månad. Vi frågar om trivsel och trygghet. De får berätta vad de lärt sig på fritids och vad de tyckt har varit roligt. Sen får de önska vad de vill lära sig mera av. Det är under de punkterna vi sedan har aktiviteter på fredagarna. Vi försöker även få barnen att tänk på om de kan ha någon nytta av det de lär sig på fritids i sitt skolarbete. Det som framkom var bl.a. att de hade ritat av en känd konstnär på fritids och kunde då ha användning av det när de gjorde liknande arbete i skolan, när de syr på fritids får de ”förkunskaper” när det är dags för syslöjd. De använder matte när de leker med skollådan.

Igår fick barnen välja att göra ett piccollage eller en bok i book creator, av sina höstbilder från förra veckans skogenbesök. De var så flitiga och duktiga.

Nästa vecka kommer Mahbube tillbaka efter nästan tre veckors semester. Det ser vi fram emot. 🤗

Trevlig torsdag!

Åsa, Camilla & Bob 🍀

PS, nu kan du läsa nästa veckas planering, under fliken veckoplanering. 🤩

Lärande 🍀

Förra onsdagen och idag har vi haft syverkstad. Barnen har fått välja något de vill sy, som tex en kudde eller ett mjukdjur. Vi tränar finmotoriken genom att klippa, nåla, trä i tråden i nålen mm. En väldigt uppskattad aktivitet. 🧵🧶🧷✂️

Skapande och estetiska uttrycksformer Lgr 11

  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Viktig information🍀

Hej!

Vi vill informera er föräldrar om att Karin och Lotta tyvärr är sjukskrivna för tillfället. Därför har Åsa tillfälligt flyttat ner till mellanfritids. På storfritids jobbar just nu Camilla, Mahbube, Bob och Souror. Vissa dagar har vi även Emelie hos oss, som är resurs och har hemkunskap på skolan vissa dagar i veckan.

Med vänliga hälsningar Camilla, Mahbube, Souror och Bob. 🍀

Vecka 35

Den här veckan har vi fortsatt med att forma den nya gruppen. Åsa & Camilla har börjat intervjua barnen om hur de trivs på fritids, har några kompisar, vad som är mindre bra, vad vill de lära sig på fritids i höst. Spännande att få höra barnens tankar och idéer. Vi kommer att fortsätta med det i nästa vecka.

Ett gäng fick turen att gå till Steningebadet och paddla kanot med Naturfritids. Förutom att vi hade tur med vädret så är det riktigt kul att få se hur snabbt barnen lär sig. Några paddlade själva utan vuxen och visade snabbt på otroligt bra ledaregenskaper. Verkligen jätteimponerad över deras samarbete också.

Det andra gänget gick till sporthallen och det är ju alltid lika uppskattat.

Igår gick vi till Gläntan. Där leker barnen så fint. En del plockar blåbär medan andra leker härliga och klättriga fanatsilekar. Här ser vi även nya kompiskonstellationer bildas.

Nedan kan du läsa utdrag från det centrala innehållet i fritidshemmets läroplan.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.